Samenwerkende partners

Op het gebied van content-beheer, drukwerk en historisch feitelijke kennis worden wij ondersteund en werken wij samen met:

Historisch Goud
Goud bestaat uit Rijckheyt, Thermenmuseum Heerlen en Kasteel Hoensbroek. Dit streekarchief en deze musea hebben letterlijk historisch goud in handen op het gebied van historie, collectie en gebouwen. De G van gemeenschappelijk en oud spreekt voor zich. Kortom: (historisch) Goud!
www.historischgoud.nl

Rijckheyt
Het Stadsarchief Heerlen, sinds 1924 gemeentearchief van Heerlen, is met ingang van april 2006 Rijckheyt geworden. Zij is het gemeentearchief voor Brunssum, Heerlen, Nuth, Simpelveld, Voerendaal en Gulpen-Wittem.
www.rijckheyt.nl

Bernardinus College
Het Bernardinuscollege is een katholieke scholengemeenschap voor het middelbaar onderwijs in Heerlen. Het Bernardinuscollege maakt deel uit van de “Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL)”, tot 1 november 2007 Onderwijsstichting Sint-Bernardinus.
Lees meer over onze samenwerking >
www.bernardinuscollege.nl

Land van Herle
Het Land van Herle houdt zich al zestig jaar bezig met de geschiedenis van de regio Parkstad Limburg. De stichting heeft ten doel de navorsing en bestudering van de geschiedenis van Oostelijk Zuid-Limburg, het bevorderen van de kennis dezer geschiedenis en het wekken van belangstelling daarvoor.
www.landvanherle.nl

Nederlands MijnMuseum
Dertig jaar na de laatste mijnsluiting komt de stichting “carboon”, een vrijwilligersorganisatie, voornamelijk bestaande uit oud-mijnwerkers met een weloverwogen plan. De inrichting van een Nederlands Mijnmuseum, een centrale ontmoetingsplaats voor mijnwerkers, familie en nabestaanden. Tegelijkertijd een historisch en educatief centrum, waar teruggeblikt kan worden in het mijnverleden en via moderne communicatiemiddelen virtuele excursies mogelijk worden in het ondergrondse bedrijf.
Lees meer over onze samenwerking >
www.nederlandsmijnmuseum.eu

Thermenmuseum
In het Thermenmuseum in Heerlen vindt u de indrukwekkende restanten van een Romeins badhuis, de thermen. Het is het best bewaarde Romeinse (publieke) badgebouw van Nederland. Het museum heeft daarnaast een gevarieerde collectie gebruiksvoorwerpen uit de Romeinse tijd, afkomstig uit Coriovallum – de Romeinse stad die onder Heerlen ligt.
www.thermenmuseum.nl

Kasteel Hoensbroek
Kasteel Hoensbroek in Zuid-Limburg is een van de grootste en mooiste kastelen van het land. Dit enorme slot is een kasteelmuseum.
www.kasteelhoensbroek.nl

EUmediaNET
EuMediaNet richt zich op nieuwe toepassingen van media in de openbare ruimte. Het bedrijf ontwikkelt stadsmedianetwerken waardoor het publiek via onderling verbonden grote en kleine schermen bereikt wordt. In het centrum van Heerlen hebben zij een groot scherm geplaatst (aan de gevel van Berden). In samenwerking met EUmediaNet levert Heerlen Vertelt dagelijkse content.
www.eumedianet.com