Bron: Rijckheyt.nl | Kasteellaan, Meezenbroek

Heerlen-Stad: Meezenbroek

Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig (MSP) hebben net als de rest van Limburg te maken met krimp.
Momenteel werken de gemeente en diverse woningcorperaties aan een ruimtelijke vernieuwing van de wijk. De wijken Meezenbroek en Schaesbergerveld werden rond de jaren ’50 benoemd als in de huidige vorm.

Oorspronkelijk bestond dat uit 2 delen, n.l. een deel dat “De Voorzorg” werd genoemd en waarvan de eerste huizen in de jaren ’20 gebouwd werden en waar de straatnamen naar (vroegere) staatslieden verwijzen. In De Voorzorg woonden toen voornamelijk protestanten.

Het andere deel, wat toen onder Meezenbroek verstaan werd; was het gedeelte ten noorden van de Kasteellaan. Die weg was de scheiding tussen de twee wijkdelen. In de jaren ’60 was er sprake van “Oud-Meezenbroek” en “Nieuw-Meezenbroek”. Zowel in Oud- als Nieuw- waren de straatnamen naar Nederlandse schilders genoemd. Oud-Meezenbroek werd in de jaren ’20 gebouwd en bestond uit het gedeelte tussen de Kasteellaan, Mesdagstraat, Frans Halsstraat en Tooropstraat. In de jaren ’50 werd “Nieuw Meezenbroek”, oostelijk van de bestaande wijk gebouwd, met daarin namen als de Breughelstraat, Potterstraat, etc. In de jaren ’70 zijn de oudste huizen, die uit de jaren ’20, afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

De wijk Schaesbergerveld is in de jaren ’50 ontstaan. Palemig wordt voor het eerst vermeld in de 16e eeuw en werd toen ook wel ‘Palenbroeck’ of ‘Palenberg’ genoemd. MSP is onder andere bekend van De Burette en de Meezenbroekervijver.

Alle verhalen over deze locatie

Impressie

Mogelijk brengen deze foto’s uw (oude) herinneringen naar boven:

Bron: Rijckheyt.nl | Kasteellaan, Meezenbroek
Bron: Rijckheyt.nl | Kasteellaan, Meezenbroek
Bron: Rijckheyt.nl | Meezenbroekervijver, Meezenbroek
Bron: Rijckheyt.nl | Meezenbroekervijver, Meezenbroek

Bekijk op rijckheyt.nl meer foto’s van historisch Meezenbroek »
Bekijk ook de website MijnMSP.nl »