Bewoningsbeeld van de Heerlerbaan (deel 2)

In een drieluik schrijft Chris Baltus over het bewoningsbeeld van de Heerlerbaan tot 1974. Aan de hand van archiefgegevens heeft hij getracht het aantal inwoners van de Heerlerbaan te reconstrueren. In dit tweede deel lees je over de periode 1959 t/m 1967.
Lees hier het vorige deel.

Voor ons is de tijdspanne tussen 1949 en 1974 het belangrijkste. Aan de hand van archiefgegevens heb ik in het volgende hoofdstuk getracht het aantal inwoners van de Heerlerbaan te reconstrueren.

1959
In het jaarverslag van de afdeling bevolking, militaire zaken en burgerlijke stand over 1959 wordt voor de eerste keer een uitsplitsing gemaakt over de bevolking van de wijken binnen de gemeente Heerlen.
Onder de wijk Heerlerbaan wordt dan verstaan de buurten:

 • de Baan,
 • Vrusschemig,
 • Heesberg,
 • Locht,
 • Caumer-Bautsch,
 • Imstenrade-Beitel.

Het totaal aantal inwoners van Heerlerbaan bedraagt op 31 december 1959: 6.241, waarvan 2.979 mannen en 3.262 vrouwen. Het aantal ongehuwden bedraagt 3.252, het aantal gehuwden 2.721, het aantal weduwen/weduwnaars 245 en het aantal gescheidenen 22.
Het aantal gezinnen bedraagt 1.448 en het aantal nationaliteiten 10.

Heerlerbaan, 1959 | Bron: Recjkheyt
Heerlerbaan, 1959 | Bron: Reijckheyt

Naar geloofsovertuiging wordt de volgende onderverdeling gemaakt:

 • RK 5.773 (92,5%)
 • NH 278
 • Ger 52
 • Rem. 15
 • Doopsgez 6
 • Evang.Luth. 10
 • Overige 33
 • Geen 74

Wat betreft de beroepsbevolking kan het volgende onderscheid worden gemaakt:

 • Zelfstandigen 225
 • Hoofdarbeiders (excl. mijnen) 529
 • Handarbeiders (excl. mijnen) 676
 • Mijnen: ondergronds 312
 • bovengronds 169
 • beambten 91
 • overigen 26
 • totaal 598
 • geneeskundige verzorgers 94
 • zonder beroep: mannen 1.420
 • vrouwen 2.699


1960

Vanaf 31 december 1960 wordt de volgende buurtindeling genoemd:

 • Heerlerbaan Oost
 • Heerlerbaan West
 • CaumerveldGiezenveld
 • Heeserveld
 • Vrusschemig
 • Drievogels-Locht
 • Schiffelderveld
 • Verspreide woningen

De oppervlakte van de wijk bedraagt 7,97 km² en dat is 23,1% van de totale oppervlakte van de gemeente Heerlen.

Het totaal aantal inwoners bedraagt dan 7.489, waarvan 3.639 mannen en 3.850 vrouwen.
Het totaal aantal gezinnen bedraagt 1.788 en het aantal inwoners per km² bedraagt 940.
Naar geloofsovertuiging wordt de volgende onderverdeling gemaakt:

 • RK 6891 (92,%)
 • NH 309
 • Ger 86
 • Rem. 15
 • Doopsgez 12
 • Evang. Luth. 11
 • Overige 42
 • Geen 123

Inwoners met de Duitse-, Belgische- en Italiaanse nationaliteit voeren de boventoon wat betreft het aantal, maar het totaal aantal buitenlanders bedraagt maar 1,4% van het totaal aantal inwoners. In de hele periode tot en met 1974 blijft dat percentage min of meer stabiel rond de 2%.
Vanaf 1967/1968 zien wij de eerste inwoners met een Turkse- of Marokkaanse nationaliteit. Het aantal is echter (nog) te verwaarlozen.


1961

Het aantal inwoners bedraagt 7.602, waarvan 3695 mannen en 3907 vrouwen.
Het totaal aantal gezinnen bedraagt 1824. Het aantal inwoners per km² bedraagt 954.

Qua geloofsovertuiging is er sprake van een stabiliteit, die zich ook in de komende jaren voortzet. Het aantal katholieken blijft rond 92% van de bevolking. Het aantal Nederlands Hervormden rond 4%, het aantal Gereformeerden rond 1% en de andere geloofsovertuigingen zijn qua percentage verwaarloosbaar. Niet behorend tot een kerkgenootschap blijft eveneens stabiel met rond de 1½ %.
Voorzichtig mag wel geconcludeerd worden dat een groot aantal personen met een andere geloofsovertuigingen dan het katholicisme overwegend woonachtig is in het Heeserveld. Daar was overigens ook een protestants kerkgebouw gevestigd.


1962

Vanaf 31 december 1961 geldt de volgende indeling. In totaal worden 7.727 inwoners geteld, verdeeld over de volgende buurten:

 • Heerlerbaan Oost 2.477
 • Heerlerbaan West 1.023
 • Caumerveld 432
 • Giezenveld 711
 • Heeserveld en Vrusschemig 2.610
 • Beitel/Drievogels/Locht 330
 • Schiffelerveld/verspreide woningen 144

Het aantal mannen bedraagt 3737 en het aantal vrouwen 3990. Het aantal inwoners per km² bedraagt 970.

Voorzichtigheidshalve is het aantal inwoners van de Heerlerbaan sec te schatten op afgerond 5200. In mijn definitie lopen de grenzen van de Heerlerbaan sec min of meer gelijk met de parochiegrenzen.


1963

De cijfers per 31 december 1963 laten het volgende beeld zien.
Totaal 7.655 inwoners, waarvan 3689 mannen en 3966 vrouwen.

 • Heerlerbaan Oost 2.476
 • Heerlerbaan West 1.027
 • Caumerveld 427
 • Giezenveld 696
 • Heeserveld en Vrusschemig 2.557
 • Beitel/Drievogels/Locht 334
 • Schiffelderveld en verspreide woningen 138

Het aantal inwoners per km² bedraagt 960.
Er zijn 1784 woningen en het aantal woningen per km² bedraagt 224. De gemiddelde woningbezetting ligt op 4,29.

11018
Heerlerbaan, Opening van winkelcentrum Bautscherveld | Bron: Rijckheyt

 

1964

De cijfers per 31 december 1964 laten het volgende beeld zien

 • Heerlerbaan Oost 2.391
 • Heerlerbaan West 967
 • Caumerveld 413
 • Giezenveld 1.259
 • Heeserveld en Vrusschemig 2.513
 • Beitel/Drievogels/Locht 337
 • Schiffelderveld en verspreide woningen 112

Het totaal aantal inwoners bedraagt 7.992, hetgeen 1.003 inwoners per km² betekent. Het aantal mannen bedraagt 3.850 en het aantal vrouwen 4.142.
Het aantal woningen bedraagt 1.896, hetgeen 238 woningen per km² betekent. De gemiddelde woningbezetting is 4,21.

Het aantal inwoners van de Heerlerbaan sec stijgt naar circa 5600.


1965

De cijfers per 31 december 1965 laten het volgende beeld zien

 • Heerlerbaan Oost 2.339
 • Heerlerbaan West 997
 • Caumerveld 380
 • Giezenveld 1.510
 • Heeserveld en Vrusschemig 2.500
 • Beitel/Drievogels/Locht 332
 • Schiffelderveld en verspreide woningen 117

Het totaal aantal inwoners bedraagt 8.175, hetgeen 1.026 inwoners per km² betekent. Er zijn 3.945 mannen en 4.230 vrouwen. Het aantal woningen bedraagt 1.974, hetgeen 248 woningen per km² betekent. De gemiddelde woningbezetting daalt langzaam maar zeker en komt nu uit op 4,14.

Er is een verdere stijging van het aantal inwoners van de Heerlerbaan sec naar circa 5800.


1966

De cijfers per 31 december 1966 laten het volgende beeld zien

 • Heerlerbaan Oost 2.310
 • Heerlerbaan West 955
 • Caumerveld 359
 • Giezenveld 1.496
 • Heeserveld en Vrusschemig 2.403
 • Beitel/Drievogels/Locht 303
 • Schiffelderveld en verspreide woningen 100

Het totaal aantal inwoners bedraagt 7.926, hetgeen 994 inwoners per km² betekent. Het aantal mannen bedraagt 3.856, het aantal vrouwen 4.070. Het aantal woningen bedraagt 1.978, hetgeen 248 woningen per km² betekent.
Voor het eerst wordt ook het aantal in aanbouw en het aantal geplande woningen genoemd: respectievelijk 131 en 5.295!
De gemiddelde woningbezetting bereikt het aantal van 4.
1967

De cijfers per 31 december 1967 laten het volgende beeld zien

 • Heerlerbaan Oost 2.227
 • Heerlerbaan West 931
 • Caumerveld 357
 • Giezenveld 1.478
 • Heeserveld en Vrusschemig 2.121
 • Beitel/Drievogels/Locht 273
 • Schiffelderveld en verspreide woningen 112

Het totaal aantal inwoners bedraagt 7.799, hetgeen 979 inwoners per km² betekent.
Het aantal mannen bedraagt 3.756 en het aantal vrouwen 4.043. Het aantal woningen bedraagt 2.104, hetgeen 264 woningen per km² betekent. De gemiddelde woningbezetting neemt verder af tot 3,7.
In de planning staan 5047 woningen en er zijn 249 in aanbouw.

Volgende week, in deel 3 lees, je over de periode 1968 t/m 1974.

Ingezonden verhaal

Als lezer van HeerlenVertelt.nl zal het vaak voorkomen dat u gebeurtenissen, locaties of gebouwen herkent. Wanneer u graag zelf een verhaal hierover wilt schrijven en insturen kan dit natuurlijk!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.