Het poststation en hulpkantoor op de Heerlerbaan (2)

Het eerste hulppostkantoor op de Heerlerbaan werd met ingang van 16 februari 1916 gevestigd in het hoekpand Bautscherweg-Heerlerbaan. Het kantoor werd beheerd door de brievengaarder F.J. Dreissen en zijn echtgenote H.M. Dreissen-Vaessen. Op 27 november 1918 werd daar ook een hulptelegraaf- en een hulptelefoonkantoor gevestigd. De vestiging van dit hulptelegraaf- en telefoonkantoor had nogal wat voeten in de aarde…

Dit is deel twee van ‘Het poststation en hulpkantoor op de Heerlerbaan’

Als we om de ‘naamlijst voor den telefoondienst, uitgave 1920’ zoeken naar telefoonnummers van personen van de Heerlerbaan, dan komen we tot een tiental namen.

Telefoonnummer aanduiding:

 • 703 Bartholomae, Josef, dir. Flora Bioscoop, F 100, Heerlerbaan
 • 292 Beton IJzerbouw “de Maas”, Dir. J.C. Bartels, Heesberg 7a
 • 708 Debets, J, Winkelier, Bautsch E 89
 • 707 Erens, H.A.J.M., pastoor, F 109a Heerlerbaan
 • 705 Hundscheidt, J.J., Schilder, Heerlerbaan F 7
 • 706 Hundscheidt, P.J., Handel in eieren, boter, pluimvee en fruit, Heerlerbaan, F 15
 • 179 Pompstation Caumer
 • 704 Russel, E.A., Kapelaan, Heerlerbaan F 109
 • 164 Scheepers, A.A., Corisberg
 • 701 Schepens, Fr., Kasteel Imstenrade, Heerlerbaan

Geconcludeerd kan worden dat we hier (nog) maar enkele van de ondertekenaars van de brieven uit 1916/1917 terugvinden. Uit de naamlijst van 1915 zien voor de Heerlerbaan alleen de heer Frans Schepers, Kasteel Imstenrade, vermeld. Hij heeft dan als telefoonnummer 42. In de periode tussen 1915 en 1920 dat nummer omgenummerd tot 701. De reden daarvan is wellicht dat vanaf dat tijdstip op de Heerlerbaan een aantal nieuwe nummers werden ingesteld als gevolg van nieuwe abonnees. Is er toen ook wellicht een nieuwe kabel aangelegd tussen Heerlen en Heerlerbaan?

Vanuit de Bautscherweg is het postkantoor met telegraaf- en telefoonstation, met de komst van de familie Geven korte tijd gevestigd geweest op het adres Caumerweg 40 (toenmalige nummering). In die tijd werd hun woning aan de Heerlerbaan 141 gebouwd, waar het postkantoor vervolgens tot 16 oktober 1949 gevestigd is geweest.

Op 1 december 1930 werd het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation. De beheerster was in eerste instantie de echtgenote van postbesteller Geven, mevr. E.J.A. Geven-Hovens en vanaf 1940 tot 16 oktober 1949 mevr. Elly Geven.

De ouders van schrijver Chris Baltus. 1950: Zijn vader in uniform van de PTT.
De ouders van schrijver Chris Baltus*. 1950: Zijn vader in uniform van de PTT.

Op 16 oktober 1949 werd het post-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd in de A gen Giezen 45. Als stationhoudster trad op mevr. A. Baltus-Schiffers. De woning was een onderdeel van een complex 18 woningen die als eerste na de Tweede Wereldoorlog op de Heerlerbaan zijn gereedgekomen. Eigenaar was de toenmalige woningvereniging Heerlerbaan.

De voorkamer van het woonhuis werd, afgescheiden door een zwaar gordijn, ingericht als kantoor. In de gang werd een loket aangebracht en een telefooncel. In 1961 werd aan de rechterkant van het pand een wachtruimte aangebouwd. De plaats van het kantoor bleef beleef gelijk. Frappant is dat de bouwtekening dateert van november 1959, de vergunning voor de bouw werd door burgemeesters en wethouders van Heerlen echter pas verleend op 14 maart 1961. Waarschijnlijk heeft dit te maken gehad met de wijze van verrekening van de bouwkosten tussen de PTT en de woningvereniging. De woningvereniging wilde de totale bouwkosten in één keer in rekening brengen. Uiteindelijk zijn de bouwkosten in de maandelijkse huur verrekend en vervolgens door de PTT via een emolumentenregeling aan de stationhoudster vergoed.

Per 1 januari 1964 werd het kantoor Heerlerbaan voorlopig ingedeeld als hulpkantoor 4e klasse. In de ‘lijst van klasse-indeling hoofd- en hulppostkantoren en lijst van poststations’ van januari 1970 en bijgewerkt tot 1975, wordt Heerlerbaan als hulppostkantoor vermeld met als volgnummer 1040.

Bron: Limburgs Dagblad, 5 september 1967.
Bron: Limburgs Dagblad, 5 september 1967.

Eind september 1967 werd het kantoor verplaatst aan overkant van de straat in een weiland van loonbedrijf Arno Bosch. Een eerste schetsplan werd door de Centrale Directie van het staatsbedrijf der PTT ingediend bouwplan werd op 15 december 1966 door de welstandscommissie van de gemeente Heerlen behandeld en op 3 april 1967 werd door burgemeester en wethouders van Heerlen een vergunning afgegeven voor de bouw van een tijdelijk kantoor der Posterijen op het perceel, kadastraal bekend sectie K, nr 1218 (ged). De bouwkosten werd geraamd op f. 29.800,–. De grond was eigendom van de gemeente Heerlen en werd aan de PTT verhuurd. Na een korte bouwperiode (prefab) werd het eind september 1967 in gebruik genomen.

Op 28 november 1974 werd het hulppostkantoor zonder bestelling vervangen door het stadspostagentschap Heerlen-Caumerboord.

Daarmee kwam een einde aan 58 jaar hulpkantoor en/of poststation op de Heerlerbaan en moest de Heerlerbaan het verder doen met een postagentschap, dat ressorteerde onder het postkantoor Heerlen. Voor de telegraafdienst werd het telegraafcentrum Rotterdam aanwezen als overgangskantoor. Voor de telefoondienst trad het telefoondistrict Maastricht als kantoor van beheer op.

*) Chris, schrijver van dit verhaal, is de zoon van de laatste kantoorhoudster voordat het kantoor werd omgezet naar een postagentschap.

 

Ingezonden verhaal

Als lezer van HeerlenVertelt.nl zal het vaak voorkomen dat u gebeurtenissen, locaties of gebouwen herkent. Wanneer u graag zelf een verhaal hierover wilt schrijven en insturen kan dit natuurlijk!

3 gedachten over “Het poststation en hulpkantoor op de Heerlerbaan (2)”

 1. Hallo Chris;

  Ik werkte van 1948-1957 op het Postkantoor in Heerlen, Ik heb vaak met je moeder (denk ik) gesproken over de telephone.
  Ze was altijd ontzettend vriendelijk. Was het haar?

  J. H. Caubo. Ivins Utah, USA.

 2. Ik kan me het (prefab) postkantoortje nog herinneren. De omgeving van het postkantoortje was voor mij bekend gebied, we speelden altijd in de weiden van boer Bosch en boer Schuurmans. Er stonden bomen in deze weiden wat voor ons het nodige vertier bracht, klimmen, kersen appels enz. Links naast het postkantoortje liep een pad (paedje) dat bedoeld was om de achtertuinen van de woningen te bereiken waaronder ook de woning waar ik woonde (Hambeukerboord). Ik heb nog meermaals op verzoek en tegen geringe betaling het dak van het postkantoortje natgespoten met een tuinslang omdat het daar voor mw. Baltussen niet uit te houden was door de extreme zomerse hitte.
  Kan me nog als de dag van gisteren herinneren dat er een overval had plaatsgevonden in het postkantoortje waarbij het bedrag van, naar ik meen, 4000 gulden werd buitgemaakt. De politie is nog bij mijn ouders en andere buurtbewoners langs geweest om navraag te doen naar verdachte personen. Als kind vond ik dat heel indrukwekkend en het was ook een hele gebeurtenis voor de Heerlerbaan van die tijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.