Groepsfoto met namen van leerlingen van de Pius X-jongensschool en de St.Lucia-meisjesschool uit Meezenbroek, die op 20 juli 1958 in de H. Geestparochie te Meezenbroek de Plechtige Communie deden.

De communie in Meezenbroek en het waarom van de gedragen kleding

Eind jaren vijftig bemerkte de schoolleiding van de jongensschool Pius X en de meisjesschool Sint Lucia te Meezenbroek dat er nogal wat ouders waren die er problemen mee hadden om hun kind(eren) de Plechtige Communie te laten doen. Bij veel gezinnen lag dit aan de kosten die dit met zich mee bracht. Van oudsher ging men er van uit dat het kind dan volledig ‘in het nieuw’ moest worden gestoken. En de kosten hiervan kon men in die tijd niet of maar moeilijk opbrengen, of beter aan andere noodzakelijke dingen besteden.
(meer…)

Mannenkoor 'De Baanzenger " Laatste rij v.l.n.r. Paul Kohlen, Piet de Munter, Hub van Damme, Paul Goris, Math Schoemag Frans Schijns, Marc de Gijsel, Hein Paulissen en Wout Sikkenga. Voorste rij: Paul Hundscheid, Piet Hundscheid, Wiel Lipsch Al Starmans, Guus Coenen, , Piet Knols, Wiel Aretz en dirigent Willy Kónig.

Mannenkoor ‘De Baanzenger’ Heerlerbaan

Om het eerste lustrum van de veteranenclub van R.K.H.B.S. op 26 maart 1983 wat extra glans even, werd door verschillende leden van de club het idee geopperd, dit feestje vocaal op te gaan luisteren. Er werd een koortje gevormd en wat als een geintje begon werd aan het einde van de avond, dankzij het grote succes van het gelegenheidskoortje, een bloedserieuze zaak. Het begin van ‘De Baanzenger’.
(meer…)

'Bramen pukken'. De kinderen van mevrouw Bouwkamp: Sonja, Peter en Carla en haarstiefmoeder, Gre Bouwkamp-Lokkerbol.

Leven in – en vertrekken uit – Heerlen

Vorig jaar schreef Nettie Bouwkamp uit Zaandam de redactie van Heerlen Vertelt een uitgebreide brief en stuurde tevens de nodige foto’s mee. Het eerste deel van haar leven (ruim dertig jaar) had zich namelijk afgespeeld in Heerlen en daar denkt zij nog graag aan terug. Mevrouw Bouwkamp schrijft ook waarom ze daarna met haar man Hein Heerlen verliet. “Dat was toen het bericht doorkwam dat de mijnen in Zuid-Limburg zouden gaan sluiten. We hebben zitten huilen tot voorbij Sittard op een heel vroege morgen in juni 1968”. 
(meer…)

Viola en Ernest

Artikel Engelse straaljager nog altijd actueel

Op 23 januari 2010 schreef Ramon van Opdorp het artikel ‘Engelse straaljager stort neer in Heerlen‘. Het was één van de eerste verhalen dat op het toen nog nieuwe Heerlenvertelt werd gepubliceerd. Ondanks het feit dat Heerlenvertelt pas actief was werden er op het artikel 30 reacties gegeven. In december 2014 schreef ik een vervolgartikel voor Heerlenvertelt; een aantal lezers gaf toen aan dat een herinneringsmonumentje een welverdiend eerbetoon aan Michael Smith zou zijn. We zijn inmiddels zes jaar verder maar het artikel is nog zeer actueel.
(meer…)

Communie 1968, op de Heerlerbaan (‘rijksweg’) op weg naar de kerk, met de auteur van dit artikel als 7e van rechts
en links nog een stukje van het toenmalige Sterrehuis |  Bron: privécollectie Peter

De St. Josephkerk: ‘mijn’ kerk

De St. Josephkerk, jawel, met ‘ouderwets’ ph, in 1956 gebouwd op de hoek van de Heerlerbaan en de Dr. Clemens Meulemanstraat, is in veel opzichten een bijzonder gebouw. Deze ‘nieuwe’ kerk werd gebouwd als vervanger van de ‘oude’ kerk, die sinds 1917 op dezelfde plek stond, maar werd afgebroken als gevolg van mijnschade. In veel opzichten is deze nieuwe St. Josephkerk ‘mijn’ kerk.
(meer…)

IMG_5201

Het poststation en hulpkantoor op de Heerlerbaan (2)

Het eerste hulppostkantoor op de Heerlerbaan werd met ingang van 16 februari 1916 gevestigd in het hoekpand Bautscherweg-Heerlerbaan. Het kantoor werd beheerd door de brievengaarder F.J. Dreissen en zijn echtgenote H.M. Dreissen-Vaessen. Op 27 november 1918 werd daar ook een hulptelegraaf- en een hulptelefoonkantoor gevestigd. De vestiging van dit hulptelegraaf- en telefoonkantoor had nogal wat voeten in de aarde…
(meer…)