Bron: Rijckheyt.nl | Mijnschool.

Oog voor detail: De Boostendriehoek (2)

De bestaande omgeving werd gevormd door aan elkaar gebouwde huizen met een begane grond, verdieping, zolder, schuine daken en bruin/rode baksteen. De architectuur liet zich kenschetsen door gemetselde vlakken met op zich zelf staande raam- en deuropeningen omkaderd met witte kozijnen en hier en daar glas in lood. De Boostendriehoek vertoonde interne verwantschap maar week […]

Lees meer

Bron: Rijckheyt.nl | Luchtopname van de Annakerk, Bernardinus-college, Grotius-college en H.T.S., 1963

De komst van de Tarcisiusschool (3)

De vloeren in de nieuwe Tarcisiusschool waren kwetsbaar. Iedere leerling diende te beschikken over een paar sloffen welke over de schoenen konden worden aangetrokken. Bij de lessen op de school speelde het verbaliseren een grote rol. Elke leerling moest bijvoorbeeld  alle plaatsen van Nederlandse provincies van buiten leren: Groningen, Delfzijl, Appingendam,Uithuizen, Bedum etc. Dat gold […]

Lees meer